Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

perfectlylonely

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viaAmericanlover Americanlover
perfectlylonely
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
perfectlylonely
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
perfectlylonely
przez żarty mówi się wiele prawdy
perfectlylonely
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
perfectlylonely
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
perfectlylonely
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J.Podsiadło
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
perfectlylonely

"Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce."

— S. Jobs
Reposted fromwhereverimayroam whereverimayroam viacytaty cytaty

June 23 2015

perfectlylonely
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viaxannabelle xannabelle
perfectlylonely

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viabeetle beetle

June 18 2015

perfectlylonely
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty

June 17 2015

perfectlylonely
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatake-care take-care
perfectlylonely
7460 4428 500
Reposted fromsoSad soSad vianatasha123 natasha123
perfectlylonely
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
Reposted fromkonwalia konwalia viaAmericanlover Americanlover
perfectlylonely
6124 5e1c 500
"Ości" 19
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty

June 16 2015

perfectlylonely
oczekiwaniom szepnij dobranoc
— Mam na imię Aleksander
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe vianieuciekaj nieuciekaj
perfectlylonely
7822 72de
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viabeetle beetle
perfectlylonely
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
perfectlylonely
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl