Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

perfectlylonely
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viatake-care take-care

July 04 2015

perfectlylonely
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
perfectlylonely
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
1565 b31d
Reposted frompociemucka pociemucka viasweetnothingg sweetnothingg
perfectlylonely
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaAmericanlover Americanlover
perfectlylonely

Czekałam cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałam.

perfectlylonely
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
perfectlylonely
2041 5fd5
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
perfectlylonely
perfectlylonely
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
perfectlylonely
8731 e39c 500

July 01 2015

perfectlylonely

June 30 2015

perfectlylonely
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
perfectlylonely
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

June 29 2015

perfectlylonely
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty

June 28 2015

perfectlylonely
0512 4412
perfectlylonely
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty

June 27 2015

perfectlylonely
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

June 26 2015

perfectlylonely
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol viaClary Clary
perfectlylonely
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl